Wat doen we?

Deze democratische beroepsvereniging heeft als doel gediplomeerde osteopaten samen te brengen, rekening houdende met alle eisen betreffende beroepsbekwaamheid, onafhankelijkheid en waardigheid. We streven naar een wettelijke erkenning van osteopathie als een volwaardig en onafhankelijk beroep dat deel uitmaakt van de eerstelijnszorg, en dit na een opleiding van hoog niveau.

Democratische werkwijze

Een democratische handelswijze staat hoog in ons vaandel geschreven. Het hoeft geen betoog dat dit een basisvoorwaarde is om op een realistische wijze een beroepsvereniging optimaal te laten functioneren.

Aspirant leden

Zijn leden in een overgangsfase, zij hebben een correct diploma en trachten zo snel mogelijk full time osteopathie uit te oefenen.

Studenten: Om een maximale service te kunnen bieden naar studenten biedt de Unie Van Osteopaten een polis aan voor studenten die hen verzekeringsgewijs dekt voor alle nieuwe en reeds gedoceerde technieken die ze in dat jaar en de voorgaande jaren geleerd hebben. Uiteraard worden deze polissen aan zeer democratische prijzen aangeboden.

UVO Missie

Deze beroepsvereniging heeft tot doel het samenbrengen van gediplomeerde osteopaten rekening houdende met alle eisen inzake beroepsbekwaamheid, onafhankelijkheid en waardigheid. Dit kan binnen onze visie enkel op een democratische en open wijze bereikt worden, tussen de verschillende beroepsverenigingen en naar onze leden toe.

Voordelen voor onze leden

De Unie Van Osteopaten probeert ten allen tijde de opleiding osteopathie te bevorderen en te ondersteunen. We verbinden er ons ook toe de solidariteit tussen onze leden te stimuleren.

Al onze leden zijn ingeschreven in de groepsverzekering beroepsaansprakelijkheid. We bieden onze leden juridische bijstand; in ruil vragen we onze leden de regels van de deontologie te respecteren en te voldoen aan de voorwaarden van de permanente vorming.

Onze effectieve leden zijn automatisch lid van de GNRPO en EFO en vertegenwoordigd bij FORE.

Je hebt recht op een webpage op de site van de professionele osteopaten. Op de site van de GNRPO heb je een link voor de controle van de permanente vorming.